Rada Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

 

Prezydium Rady Rodziców

 

Beata Bulanda – przewodnicząca

Piotr Buła – zastępca

Edyta Żurawska – sekretarz

Ewelina Mazurek – skarbnik

 

Komisja rewizyjna

Anna Jakubas – Orłów

Renata Pawłowska

Andrzej Rojek

 

Członkowie

Agnieszka Bandosz

Bożena Litwin

Magdalena Majewska

Natalia Stańco

Małgorzata Świetliczka

Liliana Wojnarowicz

 

Konto Rady Rodziców:

Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Przemyślu, ul. Mickiewicza 4

Nr konta:  22 8642 1155 2015 1505 8797 0001