Samorząd  Szkolny w  roku  szkolnym  2018 / 2019


Przewodniczący: Paweł Zając
Zastępca: Hubert Bal
Skarbnik: Natalia Celarek

odpowiedzialni za sekcje:
sekcja plastyczna:  Julia Smotrycka
sekcja czytelnicza:  Weronika Tomaka
sekcja organizacyjna:  Dawid Mickiewicz

opiekun:  mgr Monika Lach
 

ZAPISY do kl. I