HARMONOGRAM PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W PRZEMYŚLU

NA ROK SZKOLNY 2018 / 2019

 

 

1. DATY ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ ROKU SZKOLNEGO

 

Termin rozpoczęcia roku szkolnego – 03.09.2018 r.

Termin zakończenia roku szkolnego – 21.06.2019 r.

 

Terminy ferii i dni wolnych:

- zimowa przerwa świąteczna – 22.12 – 31.12.2018 r.

- ferie zimowe – 11.02 – 24.02.2019 r.

- wiosenna przerwa świąteczna – 18.04 – 23.04.2019 r.

- ferie letnie – 22.06 – 31.08.2019 r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych:

12 października 2018; 2 listopada 2018; 2 stycznia 2019; 15,16,17 kwietnia 2019; 30 kwietnia 2019; 2 maja 2019;

  • 15,16,17 kwietnia 2019 r. - egzamin ośmioklasisty !!!!

 

Święta państwowe:

11.11.2018 r.

01.05.2019 r.

03.05.2019 r.

 

Dzień Edukacji Narodowej: 12.10.2018 r.

 

Święto Patrona Szkoły: 10.05 2019 r.

 

Wspólnie obchodzone święta:

Wigilia – 20.12.2018 r.

Święto Szkoły/Dzień Zdrowia/Dzień Dziecka : – 31.05.2019 r.

 

Rekolekcje wielkopostne: 14-15.03.2019 r.

 

Pasowania:

Pasowanie na ucznia – 3.09.2018 r.

Pasowanie na czytelnika 1.03.2019 r.

 

Imprezy:

zabawa andrzejkowa – 29.11.2018 r.

bal karnawałowy – styczeń 2019 r. kl. IV-VIII

bal karnawałowy – styczeń 2019 r. kl. I-III

 

Konkursy przedmiotowe i inne:

- wg harmonogramu ze strony internetowej kuratorium

- konkurs świetlicowy „Przyroda i my” - 25.10.2018 r.

- konkursBiblijny” – etap szkolny 05.12. 2018 r.

- Festiwal Bajki - 07.02.2019 r.

- konkurs „Biblijny” – etap archiprezbiteralny - 06.03.2019 r.

- konkurs matematyczny „Matematyka-moje hobby” - 23.05.2019 r.

- konkurs czytelniczy – 25.10.2018 r., 24.04.2019 r.

- konkurs szachowy - 31.05.2019 r.

 

Szkolne wycieczki:

wrzesień 2018 r.

maj - czerwiec 2019 r.

 

 

2. SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE

 

Daty klasyfikacyjnych rad pedagogicznych:

rada zatwierdzająca klasyfikację za I półrocze – 06.02.2019 r.

rada zatwierdzająca klasyfikację końcoworoczną – 12.06.2019 r.

 

Terminy egzaminów poprawkowych: ostatni tydzień sierpnia 2019 r.

 

Terminy powiadamiania rodziców o przewidywanych rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych:

na 1 miesiąc przed radą klasyfikacyjną

 

Terminy powiadamiania rodziców o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zachowania:

na 1 miesiące przed radą klasyfikacyjną

 

3. POSIEDZENIA RAD PEDAGOGICZNYCH

 

* Rada końcowa podsumowująca rok szkolny 2018/2019: 21.06.2019 r.

* Rada organizacyjna, przygotowująca nowy rok szkolny 2019/2020: 30.08.2019 r.

* Rady szkoleniowe, o określonej tematyce : wg harmonogramu ustalonego we wrześniu

* Rady omawiające bieżące problemy uczniów i szkoły: wg potrzeb

 

4. ZEBRANIA Z RODZICAMI

 

Terminy zebrań z rodzicami i wywiadówek:

 

13.09.2018 r.

22.11.2018 r.

07.02.2019 r.

08.05.2019 r. 14.05.2019!

 

 

Terminy dni otwartych:

 

02.02.2019 r.

09.03.2019 r.